Bohunka Waageová je malířka, grafička,

členka grafického spolku Hollar a JUV

(jednota výtvarných umělců).

Vyznává imaginaci, fantazii,

ale v kombinaci s realistickámi prvky.

Priority: vesmír, příroda, stromy, různé symboly

(kříž, hvězda, vejce, slunce, stvoření a pododobně,

protože se to propojuje s pozemskými prvky.

V poslední době také fotí. Již brzy bude výstava fotek Bohunky Waageové...