Bohunka Waageová

Obrazy

Slovo úvodem

Mám ráda naši zemi a také lidi, kteří v ní žijí, a proto mě zajímá vše, co se odvíjí v životě člověka, jeho vztahy k přírodě, druhému pohlaví i ke kosmu. Snažím se, aby si člověk při pohledu na má díla odnesl hřejivý pocit radosti a souznění.
Bohunka Waageová